Лазар Мичев встъпи във втория си мандат като председател на Окръжен съд – Разград. Пред административния ръководител и заместник-председателите на Апелативния съд във Варна той подписа акта си за встъпване. „Отличното познаване на работата на съда е предпоставка за успеха на втория Ви мандат, в който не се съмняваме”, заяви Ванухи Аракелян на кратката церемония.

Мичев вече 27 години работи в съдебната система – като съдия първо в Районния, а след това и в Окръжния съд. Между 2015 и 2020 е негов ръководител. Той аргументира желанието си да остане начело на институцията с получената подкрепа от колегите си. Като основни предизвикателства през последната година изтъква епидемичната обстановка и внедряването на Единната информационна система в съдилищата. Гордее се, че в първия мандат резултат са дали усилията за подобряване на сградния фонд и за повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители. Стъпвайки на постигнатото, съдия Мичев ще преследва основната цел – укрепване на общественото доверие. За целта ще работи за издигане на нивото на Окръжен съд – Разград като правораздавателен орган, гарантиращ обективно, навременно и качествено правосъдие, подобряване на материалната база /модернизация и обновяване на съдебните зали, ремонт на работните помещения/ и не на последно място – откритост към обществото и медиите.