Днес преди обяд областният управител Гюнай Хюсмен проведе работна среща с ръководителите на териториалните структури на централната изпълнителна власт в областта. Шефовете на институции запознаха новият областен управител с приоритетите си на работа и поставените актуални въпроси.

Гюнай Хюсмен ги призова да работят за гражданите – част от новата визия -Отзивчива администрация в служба на обществото с основни принципи – качествено обслужване, равнопоставеност и компетентност. Областният управител  очерта и своите приоритети – запазване на държавността и ускореност на развитие за област Разград.