Днес областният управител на област Разград Манол Кившанов представи новия зам.-областен управител на служителите на Областна администрация, съобщиха от институцията.

Новият заместник областен управител ще отговаря за дейността на следните съвети и комисии, изградени към Областна администрация Разград:
• Областен съвет по условия на труд;
• Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
• Постоянна областна комисия по заетост;
• Постоянна областна епизоотична комисия;
• Областна комисия „Военни паметници“;
• Постоянна областна комисия за развитие на младежта и спорта;
• Постоянна комисия по продажба и замяна на имоти – държавна собственост.
Ще осъществява взаимодействие със следните органи на изпълнителната власт и техните администрации на територията на Област Разград:
• Министерство на труда и социалната политика;
• Министерство на образованието и науката;
• Министерство на околната среда и водите;
• Министерство на младежта и спорта;
• Министерство на културата;
• Министерство на туризма.