Новоизбраните  съдебните заседатели при Окръжен съд – Разград, мандат 2019-2022 г.  положиха клетва пред Общото събрание на съдиите от Разградския Окръжен съд. Общият брой на заседателите е 21 – 18 предложени от Общински съвет Разград и 3 – от Общински съвет Кубрат.

След полагането на клетвата председателят на съда Лазар Мичев се обърна към новите съдебни заседатели с оглед на тяхната отговорна обществена задача да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, да допринасят за издигане на престижа на съдебната власт, да спазват законите и Конситуцията. На всеки шест месеца те подлежат на служебна проверка за съдимост. Мичев не скри задоволството си, че за първи път от доста години вижда толкова много млади хора и апелира всички съвестно да изпълняват задълженията си. За да бъде улеснен достъпът им до сградата на Съдебната палата всеки от тях ще получи и служебен пропуск.

Клетвени листи и декларации подписаха:

Община Разград

 1. АЙЛИН АЗМИЕВА ДЖЕЛЯЙДИНОВА
  2. АХМЕД  ХАСАН АХМЕД
  3. БИЛЯНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
  4. ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА
  5. ДЕСИСЛАВА  ТОДОРОВА ИВАНОВА
  6. ДИАНА ЗДРАВКОВА СТАНЧЕВА
  7. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
  8. ИПЕК СЮЛЕЙМАНОВА ЮМЕРОВА
  9. КРАСИМИРА НИКОЛОВА ДЕНЕВА
  10. МАРИНКА ДИМТРОВА БЕЛЧЕВА
  11. ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
  12. РАДКА РАДЕВА БАШАКОВА
  13. РАЛИЦА СТЕФАНОВА КОСТОВА-ЦВЕТАНОВА
  14. СВИЛЕН ЛЮБЕНОВ ВИТАНОВ
  15. СТОЯНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
  16. ХАФИЗЕ ЮМЕР ЧОЛАКОВА
  17. ЮМГЮЛ МУХАРЕМ АХМЕДОВА
  18. ЯВОР СВЕТЛОЗАРОВ ПЕТКОВ

Община –Кубрат

 

 1. ВЕСЕЛА  СЛАВЧЕВА СЯРОВА
  2. ГЮЛСЮМ АЛИЕВА АДЕМОВА
  3. ЕЛИС НЕЖДЕТ  СОФТА-МЕХМЕД

На 13 декември този месец всички ще преминат начално обучение, с лектор съдия  Емил Стоев – заместник-председател на Окръжен съд – Разград.