Новите носители на наградата на името на Никола Икономов получиха отличията си пред общинските съветници непосредствено след единодушното одобрение на местните парламентаристи и на трите номинации. Церемонията се проведе във фоайето на 11 етаж в Община Разград.

Докладната записка, внесена от заместник-кмета Добрин Добрев, бе гласувана първа в дневния ред на заседанието на Общинския съвет с подкрепата на 28 присъстващи съветници. Номинациите бяха три, направени от Инициативни комитети, от които на церемонията по награждаването в съответствие с противоепидемичните мерки присъстваше по един човек. С приза се удостояват творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, читалища, училища, издателства и други институции с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край.

ЦПЛР Център за работа с деца получи наградата за  принос в духовното развитие на младите поколения и стимулиране на техните творчески възможности. От името на Центъра приза получи неговият директор Даниела Куртева. Наградата на името на Никола Икономов бе връчена на Цветанка Кънева за приноса й в развитието на читалищното дело, съхраняване на културните и духовни традиции в общината. От името на бившия читалищен деец в Благоево приза получиха нейната внучка Патриция Колева и дъщеря й Валентина Колева. Детска музикална школа „Илия Бърнев” при НЧ”Развитие 1869” получи наградата за това, че се е доказала през годините като една от емблемите на нашия град, оставила трайна следа в обществения и културен живот.

От името на школата наградата получи нейният директор Деян Денчев.

Още преди приемането на първата докладна имаше и друга тържествена церемония – Общинската избирателна комисия обяви своето решение за резултата от частичните избори в село Киченица и новият кмет Юзджан Рамаданов положи клетва.

Октомврийската сесия на Общинския съвет продължи малко повече от 2 часа, с различно мнозинство съветниците приеха всичките 14 докладни, внесени от кметския екип.

Утвърден бе проект на Наредба №25 на Общински съвет-Разград за условията и реда на финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества в община Разград, както и: актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград; одобрение получи годишният отчет относно изпълнението плана за действие на общинските концесии на Община Разград  и на концесионни  договори за 2019 година; одобрено бе и техническото задание за внедряване на система от мобилни сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград, позволяващ визуализация и съхранение на данните и други докладни записки.

В дневния ред на сесията бе включен и отговор на питане на общинския съветник Надежда Радославова, но поради нейното отсъствие по уважителни причини от сесията, отговорът не бе представен в зала, а вече е предоставен в писмен вид на автора на питането.