С финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването в “МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград“ АД бе закупена  модерна медицинска апаратура, с  което се допринася за подобряване качеството и точността на диагностиката на пациентите :

 – многофункционален компютърен томограф SIEMENS, по-известен на пациентите като скенер в Отделение по Образна диагностика;

  • нова лапароскопска апаратура за миниинвазивна хирургия  в  Отделение по хирургия. Комбинираната лапароскопска система е последно поколение  апаратура на американската компания COVIDIEN. С новото медицинско оборудване ще се увеличи обемът и броят на безкръвните интервенции в отделението.

Считано от 01.10.23 г. трудовото възнаграждение на специалистите по здравни грижи в лечебното заведение е увеличено с 23,8 %, което е второто увелечение за годината.