Началникът на отдел „Опазване на околната среда” в Община Разград Недим Тахиров бе преизбран за председател на Постоянната комисия  по екология и чиста среда към Националното сдружение на общините в Република България.

Заседанието на Постоянната комисия по екология и чиста среда към НСОРБ завършва цикъла учредителни заседания на експертно-консултативните органи на Сдружението. През този мандат в работата на Комисията по екология и чиста среда ще вземат участие 57 представители на 46 общини.

От НСОРБ припомнят, че г-н Тахиров беше досегашен председател на Комисията и единодушното му преизбиране е висока оценка за работата на експертния общински екип по въпросите на устойчивото развитие.

Заместник-председатели на Комисията ще бъдат Румяна Драганова – директор дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции“ в Община Гурково, Милена Ковачева – началник отдел в Община Карлово и Диана Стефанова – главен експерт в Община Благоевград,

Работата на Постоянната комисия ще бъде една от ключовите в подготовката на общините за новия програмен период, предвид приоритетите на ЕС в сферата на устойчивото управление и революционния преход към нови енергийни източници, дефинирани в „Зелената сделка“.

В рамките на първото за този мандат присъствено заседание на Екокомисията на НСОРБ във фокуса на обсъжданията са актуалните промени в Закона за управление на отпадъците и необходимостта от нормативни промени в сектора, предизвикателствата пред общините в рамките на мандата.

Друг акцент от програмата е новият закон за ВиК. Членовете на Комисията ще дискутират регулацията в областта на управление на водите и концесионирането на общински язовири и належащите промени в нормативната уредба. Екипът на НСОРБ ще представи и актуална информация за напредъка по подготовката на новия програмен период 2021 – 2027 г. и по-специално бъдещата оперативна програма „Околна среда“.

С Недим Тахиров представителите на Община Разград, избрани от колегите си на ръководни позиции в национална организация на местните власти, стават четирима. Припомняме, че Кметът Денчо Бояджиев бе избран за Председател на Контролната комисия в НСОРБ, Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев – за член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети, а секретарят на Община Разград Нели Добрева преди седмица бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация към НСОРБ.