Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседанието на Обществения съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Това бе първото за 2019 г. заседание на комисия или съвет към Областна администрация.

На заседанието членовете на съвета споделиха, че в структурите им са въведени мерки за намаляване на корупционните рискове, но негативните медийни внушения оказват влияние на общественото мнение. Във връзка с повишаване  доверието на гражданите в институциите Областният управител Гюнай Хюсмен апелира към ръководителите на държавни служби да представят чрез съвременните средства на комуникация добрите практики в своята дейност, да излъчват позитивни послания към обществото, така у хората ще се повиши усещането за справедливост.

На заседанието бе коментирано едно от последните негативни внушения за Област Разград – за високия процент фалшиви инвалидни пенсии в региона. Директорът на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев и окръжният прокурор Тихомир Тодоров съобщиха, че по тази тема в област Разград се работи целенасочено от 2012 г., идентифицирана е местна организирана престъпна група с участието на медицински лица, разследването срещу която е в Специализираната прокуратура. Вследствие на това са проведени разследвания срещу 300 лица, получавали неправомерно пенсии в продължение на 5 години, срещу тях са водени съдебни дела и те са върнали парите в държавния бюджет.

В Обществения съвет участват ръководители на държавни институции, както и представител на медиите. Днес бе актуализиран съставът му, а участниците получиха въпросник за нагласите в обществото и готовността на органите на държавна и местна власт във връзка с присъединяването на Република България към Шенген и подобряване механизмите на взаимодействие между институциите. Анкетата се провежда по проект „Превенция на корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящото влизане на Република България в Шенген“. Членовете на съвета трябва да отговорят на деветте въпроса от анкетата до 4 февруари.