Започнаха Традиционните базари за продажба на мартеници в Разград. Както и предишни години червено-белите символи на пролетта се продават на две места – пред „ДКЦ-I-Разград“ЕООД и до паметника на Майстор Манол, в пространството южно от джамията „Ибрахим паша“. Официално базарите стартират на 13 февруари, част от участниците в тях обаче са заявили, че още от днес, 10 февруари, искат да продават произведените от тях артикули и четири от щандовете вече са отворени. Предимно местни производители са заявили участие в базарите за продажба на мартеници, част от тях са ангажирали по няколко щанда. Щандовете са общо 48 – 35 в централната част на града и 13 през ДКЦ-1.