Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Остават 9 дни за ползването на отстъпката, съобщиха от местния офис на приходната агенция.
Ползването на данъчни облекчения също е свързано с изискването да няма неплатени задължения. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане или което и да е данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска отстъпка или облекчение да им бъдат отказани. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП в офиса на агенцията.
Данъчното облекчение за безкасови плащания – 100% от доходите по банков път, минимум 80 % от тях похарчени също безкасово. До 1% от дължимия годишен данък, но не повече от 500 лв. Не искаме представяне на допълнителни документи към данъчната декларация, тя е достатъчна. Разбира се, част от декларациите с ползвано такова облекчение ще бъдат проверени, но въпреки това разчитаме на добросъвестно деклариране само от хора, които действително отговарят на условията.
Ново тази година е доброволно деклариране на необлагаеми доходи (например продажба на имущество, наследства, дарения) в ново приложение 13 на ДД 50
Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега, а именно до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.
Български местни лица с доходи от дивиденти например от източник в чужбина ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък, както беше досега
От началото на следващия месец въвеждаме в експлоатация виртуални и физически 4 броя ПОС терминали в офиса на НАП в Разград. И до момента в банката ,обслужваща НАП бяха възможни картови плащания, както, разбира се от години са възможни плащания с карта по Интернет. Голямата промяна през февруари идва от това, че сега сметката на НАП, по която ще се плаща чрез виртуален или физически ПОС терминал (в БНБ) ще се заверява буквално за минута, тоест няма да се налага да се чака денонощие или дори повече преди парите да пристигнат. Това ще елиминира хилядите случаи на начисляване на стотинки лихва, заради късно пристигнал превод. Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС ще е напълно безплатно. Системата на ПОС терминала е директно свързана с компютърната система, като на точно определени места в офиса на НАП (а не на банковите гишета) ще могат да се извършват безкасови и без такса плащания.
Припомняме, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.
Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП например.
Минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв.
Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2018 – 350 лв.;
Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2017 остава 2600 лв.
ВАЖНО!!! От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход – 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г.
– Здравни осигуровки и права – напомняме на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.