Започва обсъждането на проекта за бюджет за 2020 г. на Община Разград.
През следващата седмица – от утре, 13 януари – стартира поредица от работни срещи, на които представители на различни звена, които се финансират от общинския бюджет, ще представят пред местната управа своите очаквания за финансовите параметри в сферата, в която работят. Изготвен е и график за обсъждане по населени места на средствата, предвидени за подобряване на инфраструктурата в съответното населено място, след което ще се проведе и работна среща с кметовете на населени места и кметските наместници.
След работните срещи по сектори ще се проведе и Публичното обсъждане на проекта. С оглед по-голяма прозрачност и във връзка със стимулиране на гражданското участие във формирането на приоритетите на Община Разград публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари, понеделник, от 17,00 ч. в кафе „Зайо Байо“. Община Разград кани гражданите, представителите на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица да присъстват на обсъждането и да направят своите предложения.
Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград започват на 31 януари, а сесията, на която ще бъде внесена докладната с проектобюджета, ще се проведе на 11 февруари.
Проектът за Бюджет 2020 ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Разград. Становища и предложения може да се изпращат на адрес: budget@razgrad.bg.