Агенцията по заетостта информира, че интервюто с одобрените кандидатки за бране на ягоди в Испания ще се проведе на 15 февруари 2017 г., сряда, от 11.30 часа в сградата на дирекция „Регионална служба по заетостта“ /ДРСЗ/ в гр.Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров” № 10 /стая 209/. Събеседването е за всички одобрени кандидатки от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.
Важно уточнение е, че срокът на кандидатстване продължава до самия ден на интервюто, което означава, че и други жени, отговарящи на критериите, могат да заповядат в Русе /сградата на ДРСЗ/ без предварително да са записани.
Както е известно, за бране на ягоди в Испания се търсят хора с опит в селскостопанската работа при конкретните условия – обичайно високи температури. Необходимо е кандидатките да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали с тежкия физически труд, който се полага ежедневно.
Пълна информация за конкретните изисквания на испанския работодател, образци и подробни указания за необходимите документи, които да се носят за събеседването, желаещите да работят в Испания могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.