Обществено обсъждане на проекта за Бюджет на община Разград за 2018 година ще се проведе на 12 януари от 10.00 часа в зала 102 на Община Разград, съобщават на сайта на местната управа.

Разработването и приемането на общинския бюджет касаят важните решения за бъдещото развитие на общината, поради което е важно жителите да се информират и реално да участват при определяне на местните потребности, приоритети и начина за финансовото им обезпечаване.

В обсъждането могат да участват всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица публичното обсъждане.

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg. Становища и предложения могат да бъдат изпращате на адрес: budget@razgrad.bg.