Магистратите от Окръжен и Районен съд – Разград наградиха участниците в обявените конкурси за есе и рисунка по повод 16 април – Деня на Конституцията и празник на юриста и съдебния служител. На днешната дата всяка година двете съдебни институции организират и Ден на отворените врати. За да бъдат спазени противоепидемичните мерки наградите бяха връчени на специално организиран хепънинг под надслов „Открито за съдебната власт“.    

Специален гост на събитието  бе началникът на Регионално управление на образованието в Разград Ангел Петков.         Дългогодишно е доброто сътрудничество между съдилищата и образователната институция, които успешно си партнират в популяризирането на различни инициативи и провеждането на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН «Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури».

Приветствия към присъстващите деца, учители и родители отправиха административните ръководители – председатели на Окръжен и Районен съд – Разград – Лазар Мичев и Нели Генчева.

Магистрати от двете институции и г-н Петков наградиха участниците в двата конкурса.

В конкурса за есе на тема «Моите граници» участваха 13 ученици. Жури в състав: Рая Йончева – съдия в Окръжен съд – Разград, Нели Генчева – председател на Районен съд – Разград, Радка Минчева – журналист и Илияна Банчева – връзки с обществеността в Окръжен съд – Разград класира най-добрите творби. На първо място е Хюлия Илхан Шакир от клуб «Микрофон» към ЦПЛР ЦУТНТ Разград; на второ място – Денис Гюнер Халил – ПГПЧЕ «Екзарх Йосиф» Разград и на трето място – Тереза Стоянова Стоянова – ПГПЧЕ «Екзарх Йосиф» Разград. Те прочетоха и своите есета.

Всеки от призьорите получи плакет, грамота, Конституцията на Република България и книга. За останалите участници имаше грамота и Конституция.

В конкурса за рисунка участие взеха 50 ученици от Разград, Кубрат, Завет, Русе, Попово и с. Самуил. Участниците, които рисуваха на тема «Моята представа за Съда» бяха разделени в две възрастови групи – 1-4 и 5-7 клас. Жури в състав: художниците Красимир Харалампиев, Таня Стоянова, Румяна Иванова и съдия Николай Борисов от Районен съд Разград класира победителите.

В първа възрастова група, на първо място е Петя Добромирова Димитрова от ОУ «Иван Вазов» Русе; на второ място – Берин Басри Неждет от ОУ «Васил Левски» Разград и на трето място Денис Исмаил Исмаил от ОУ «Васил Левски» Разград.

Във втора възрастова група на първо място е Тея Теодор Даскалова от ОУ «Н.Й.Вапцаров» Разград, на второ място – Сейнур Рахимова Меджитова – ОУ «Н.Й.Вапцаров» и на трето място – Ясмин Бюлентона Джелялова от ОУ «Н.Й.Вапцаров» Разград.

Класираните на първо място получиха плакет, грамота, Конституция и книга. Призьорите на вторите места – грамота, Конституция и книга, а за останалите участници – грамота и Конституция.

С рисунките в днешния ден бе открита изложба във фоайето на Съдебна палата – Разград. Тя ще остане до края на месец април.