Във връзка с постъпилите номинации за удостояване с наградата на името на Никола Икономов, днес от 14.00 ч. в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ ще се проведе съвместно заседание на Постоянните комисии по образование и наука и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности към местния парламент. На заседанието участие ще вземат ресорният заместник – кмет, началникът на Регионален инспекторат на МОН, началникът на отдел „Образование” в Община Разград, главен експерт в дирекция „Култура, спорт, туризъм”, както и представители на Инициативните комитети за удостояване с Наградата на името на възрожденеца Никола Икономов.
Нека да припомним, че тази година за удостояване с приза са номинирани трима – спортният деятел Румен Станев, журналистът и писател Дулинко Дулев и дългогодишната учителка Донка Дюлгерова.
Техните номинации ще бъдат гласувани на предстоящата тържествена сесия на Общински съвет Разград на 20 май от 10.00 часа, която Общинско радио Разград ще предава пряко.