На съвместно заседание на две постоянни комисии към Общински съвет-Разград – по образование и наука и по културно-историческо наследство и духовни ценности – бяха одобрени три номинации за наградата на името на Никола Икономов. С нея се удостояват творци и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, културни  и научни институти, читалища, училища, издателства и други институции с принос към популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край.

Освен членовете на комисиите в гласуването имаха право да участват и: ресорният заместник-кмет Елка Неделчева, началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община Разград Катерина Ганева и старши експерт в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ Теодора Ненкова.

Докладната записка с номинациите е с вносител Кмета на Община Разград Добрин Добрев, на заседанието я представи заместник-кметът Елка Неделчева. Предложенията са направени от Инициативни комитети. В указания в Правилника за символите, почетените звания, наградите и паметните знаци на Община Разград срок са направени 5 номинации. Нормативният документ предвижда на сесия на местния парламент да бъде одобрена по една кандидатура в три сфери – на културата, на образованието и науката, както и от публично-обществената сфера (право, медии и др.), изключения се правят за присъждане на наградата посмъртно.

Номинацията в публично-обществената сфера – на Николай Миланов – получи единодушна подкрепа при гласуването, за него гласуваха 13 от 13 имащи право на глас. Николай Миланов е експерт по спорт в РУО-Разград, работил е и като учител по физкултура. Той има сериозен принос в развитието на ученическия и учителския спорт в Разградска област.

В сферата на образованието Детски танцов ансамбъл „Лудогорче“ към Капански ансамбъл-Разград също получи пълна подкрепа от 13 гласа. През настоящата година фолклорната формация отбелязва 50 години от създаването си, като празничният концерт по този повод е тази вечер.   Съставът е носител на много престижни награди и отличия на национални и международни конкурси. ДТА „Лудогорче” е Представителен състав на ЦИОФФ – Световната организация за фестивали за фолклор, традиции и изкуство към ЮНЕСКО.

В сферата на културата предложенията бяха три. Според Правилника за символите, почетените звания, наградите и паметните знаци на Община Разград на заседание на Общинския съвет Кметът на общината внася предложение за  кандидатите, за които са гласували над 50 на сто от участниците в съвместното заседание. 11 от участниците в гласуването подкрепиха предложението наградата да получи поетесата Павлина Стаменова. Тя е автор на четири стихосбирки, произведенията й са включвани в множество антологии, по част от тях са композирани песни, които се превръщат в шлагери в изпълнение на известни български певци като: Ваня Костова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Кристина и Михаил Белчеви и други. Другите две предложения – за поетите Дачо Господинов и Пламен Панчев – получиха по-малко от необходимото според Правилника за внасяне на сесия.

На заседанието на комисията по образование бе одобрен и списъкът с предложените за носители на още две от наградите, които се връчват на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност наградите – „Студент на годината“ и „Отличник на випуск 2024“. Предложението за „Студент на годината“ е за Наталия Кирилова Василева от Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Номинациите за „Отличник на випуска“ са 19. 10 от абитуриентите с отличен успех са от ППМГ“Акад. Н.Обрешков“: Момчил Янков Янков, Преслава Калинова Гочева, Иван Минков Русков, Фатменур Бейтиева Ердинчева, Дилек Мехмед Реджеб, Мелек Севгинова Исмаилова, Найлян Несин Хавенгели, Севиляй Хасан Мехмед, Стефания Александрова Павлова и Юджел-Джан Юджел Хюсеин. 9 от номинираните са от ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“: Айча Бюлент Ахмед, Денис Гюнер Халил, Диляра Джюнейт Мехмед, Мелда Бюленд Паша, Цвета Марианова Енчева, Деница Милкова Кръстева, Дивна Добромирова Аврамова, Камелия Светославова Савова и Преслава Христофорова Христова.

На съвместното заседание на комисията бе представено и писмо от ръководството на НЧ“Развитие 1869“-Разград, в което се предлага във връзка със 120-годишнината на хор „Железни струни“ и 155 години от създаването на НЧ“Развитие 1869“ Община Разград да отпусне финансови средства за нови сценични костюми за хор „Железни струни“. Заместник-кметът Елка Неделчева съобщи, че средствата – 2000 лв., което е близо половината от цялата стойност на новите костюми – вече са предоставени от резервирания кредит на кмета. Новите костюми дори са представени пред публиката на хора на юбилейния концерт на 11 май. Председателят на комисията по култура Надя Радославова адмирира бързото и ефективно действие на местната управа в подкрепа на най-старата културна институция в града. Тя похвали ръководството на общината и за предприетите мерки за отстраняване на възможността за замърсяване от гълъби на прозорците на Общинския културен център. След запълването на нишите над прозорците, те бяха измити, което значително подобри визията на сградата в централната част на града.

Заседанието на двете комисии бе последното преди сесията на Общинския съвет на 23 май от 13,30 ч. Преди това днес заседаваха още четири комисии, две от които също съвместно. Те обсъдиха останалите 8 докладни записки, които ще се разглеждат на заседанието на местния парламент. Докладните бяха представени от заместник-кметовете: Полина Иванова, Зорница Евгениева и Елка Неделчева, както и от председателя на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика Радиана Димитрова.