Двучасово разширено заседание на две постоянни комисии към Общински съвет-Разград – по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации – завърши с разнопосочни решения на комисиите по отношение на предложението за обявяване на бедствено положение. Предложението бе на общинския съветник Антон Монев с аргументи: “във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата и опасността от увреждане на здравето на хората, и/или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически или биологични вещества и материали или с унищожаването на биологични видове“.

Преди заседанието на комисиите пред сградата на Община Разград имаше граждански протест срещу неприятните миризми в града с настояване да се предприемат мерки за преустановяването им. Част от гражданите присъстваха на заседанието на комисиите, двама от тях направиха и изказвания пред съветниците и останалите участници в дискусията. Покана за участие в заседанието бе отправена към трима министри на: МОСВ, МРРБ и МВР. Онлайн се включи в обсъждането само заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. Тя представи информация за контролните проверки, извършвани от структури на екоминистерството и увери съветниците и останалите участници в заседанието, че ведомството ще продължи ангажимента си към установяване на източниците на замърсяването над Разград и търсене на отговорност за това, както и по информиране на местната общност и институции. На въпроси на съветниците отговори и директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, тя също бе категорична, че проверките в Разград ще продължат, като в отговор на въпрос допълни, че сакциониращи функции в подобни случаи освен органите на ековедомството има и прокуратурата.

Поканата към държавните структури за участие в заседанието бе свързана с необходимостта от становища от тяхна страна по отношение на основанията за обявяване на бедствено положение. Част от институциите изпратиха предварителни писмени становища, а представители на други лично изразиха позицията си. Директорът на РД“Пожарна безопасност и защита на населението“-Разград комисар Емилиян Станев заяви, че решението за обявяване на бедствено положение трябва да е добре обосновано и припомни, че след подобно обявяване през 2008 г. е имало разследване и съдебни дела. Директорът на ОДМВР старши комисар Мирослав Иванов обясни, че правомощията на органите на реда са след обявяване на бедствено положение. Директорът на МБАЛ“Св. Иван Рилски“ д-р Станимир Георгиев заяви, че не се отчита екстремен ръст на остри респираторни заболявания и интоксикации, както и на повишаване на заболеваемостта  от хронични заболявания на дихателна система.

В заседанието на двете комисии участваха заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Разград Добрин Добрев, както и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Хабибе Расим.

В изказването си пред съветниците г-н Добрев призова да участниците в дискусията да не се заиграват със струната, която поражда недоволството на всички граждани, както и с отговорността и противопоставянето на институциите. Той апелира още да се търсят реални мерки и действия за справяне с проблема с неприятните миризми. Протестът е такава реална мярка, за която се видя, че след нея има реални действия – каза г-н Добрев. Той изтъкна, че при обявяването на бедствено положение всички институции с ангажименти по Закона за защита при бедствията ще трябва да въведат специализирани режими на действие от типа затваряне на учебни заведения и други. Заместник-кметът обяви, че към настоящия момент преди вземане на решение от Общинския съвет и съобразявайки се със становищата на останалите институции смята, че няма предпоставки за обявяване на бедствено положение, но допълни, че ако местният парламент вземе такова решение като изпълняващ функциите Кмет на Община Разград ще направи всички необходими постъпки, за да изследва препоръката на Общинския съвет и ще се произнесе по искането на Общинския съвет, както се прави с контрола по законност и от областния управител и от прокуратурата.

След двучасови дискусии двете комисии подкрепиха точка първа от докладната записка, която изменяше сроковете от извънредното заседание през август и задължава Кметът да внесе информация за изпълнението на решенията на общинския съвет на заседание в края на месец септември 2023 г. и на второто заседание на новия Общински съвет мандат 2023 – 2027 г. По предложението Кметът до 10 календарни дни да обяви бедствено положение на основание чл. 48 от Закона за защита от бедствия обаче двете комисии взеха единодушни, но различни решения. Всичките 7 съветници от комисията по законност гласуваха „за“, а по околна среда всичките 6 съветници гласуваха „въздържал се“. Докладната ще бъде внесена на сесията на Общинския съвет на 18 септември – обясни председателят на местния парламент Стоян Ненчев.

В Деня за национален траур заседанието на двете комисии започна с минута мълчание в памет на жертвите на наводнението в община Царево.