В Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество, чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”. Срещата бе открита от зам.областният управител Виолета Тодорова, която подчерта, че темата е с особена важност и в основата на успеха й е добро сътрудничество между институциите, на базата на което ще бъде максимално подпомогнато планирането и създаването на алтернативни социални услуги в общността.
Таня Костова –представител за областта на НПО „Надежда и домове за децата-клон България” представи едногодишен отчет за сътрудничеството между организацията, която представлява и отделите „Закрила на детето” от Област Разград. От него стана ясно, че дейността в Област Разград е стартирана през 2014 г. – първоначално в рамките по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България”, подкрепящ на проект „ПОСОКА Семейство”, а от октомври 2014 г. дейността се реализира съгласно проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години в България”. В резултат от работата към април 2015 година са подкрепени 20 семейства в риск и в момента все още се работи със 17 от тях. Случаите се избират и подават от Отдел „Закрила на детето”, като задължителното условие е в семейството да има бебе или дете от 0 до 3 години и реален риск за изоставянето му. Костова подчерта, че начините, по които се подпомагат семействата, основно са насочени към осигуряване на подходящи условия за нормален живот. За да бъде постигнато това е правена: подготовка /издаване на медицински документи, закупуване на дрешки и обувки/ на 5 деца за постъпване на детска градина; на 2 деца е заплащана таксата за ЦДГ; за 18 деца са закупувани хранителни продукти, памперси и храни; подобрявани са жилищните и битови условия на живот в домовете; на 12 деца са закупувани лекарства; за три от случаите са поемани пътните разноски за прегледи и лечение в болнично заведение във Варна и София; за едно дете е закупувана бебешка количка, а на три семейства е платен наем за квартира и др.