Мерки за ограничаване на популацията на бездомните кучета бяха обсъдени на работна среща в Община Разград днес.
Дискусията откри и ръководи заместник-кметът Мирослав Грънчаров, в нея участваха представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Съюза на ветеринарите, на неправителствените организации за защита на животните.
Сред конкретните мерки, които участниците в разговора набелязаха, бе стартиране на масова регистрация на кучетата, които се отглеждат по селата, във вилната и в индустриалната зони. След чипирането собствениците на кучета ще бъдат насърчавани и да кастрират животните си. Участниците в дискусията споделиха различни подходи в този аспект, приложени от други общини.
Единомислие бе постигнато и по идеята за провеждане на информационна кампания за осиновяване на кучета от Приюта за бездомни животни.
Заместник-кметът Мирослав Грънчаров заяви, че за да са ефективни мерките, които се обсъждат, ще се предложат изменения на две общински наредби – Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Разград и Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград.