ПФК „Лудогорец” ще продължи да играе на общинския стадион, съобщиха от общинска администрация.

В петък бе подписан анекс към договора от 8 февруари 2011 г. между община Разград и ПФК „Лудогорец“. Удължаването на договора е предвидено до 30 юни 2017 г.
С подписването на анекса се гарантира дейността на футболния клуб и ще бъдат прекратени спекулациите за заплаха за нормалното функциониране на Лудогорец и за загуба на лиценза им.
На предстоящата сесия на Общински съвет Разград ще бъде открита процедурата за отдаване на стадиона на концесия.
След приключването на процедурата за отдаване на концесия и сключването на договор с концесионера, договорът между община Разград и ПФК „Лудогорец“ ще се прекрати автоматично.