Д-р Гечо Жеков остава изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Иван Рилски” АД – Разград, а неврологът д-р Петър Тодоров влезе в борда на директорите на мястото на д-р Иван Петров. Това реши редовното общо събрание на акционерите на многопрофилната болница, проведено в сряда, 5 юни, съобщиха от лечебното заведение. На него присъстваха представители на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването, на общините Разград и Исперих.

Изпълнителният директор д-р Жеков представи доклад за дейността на дружеството през 2018 г. и изложи виждането на Съвета на директорите за развитието на лечебното заведение, като очерта приоритетите в неговата дейност.

Заседанието освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година и гласува промяна на капитала на дружеството от 4 922 000 лева на 5 067 600 лева. Така капиталът на болницата се разпределя по следния начин: държавата като мажоритарен собственик, представлявана от министъра на здравеопазването, придобива 86.83 процента от разградското АД, община Разград държи 5.01 процента от акциите, Исперих – 2.23 на сто, Кубрат – 2.06 процента, а  общините Лозница, Завет, Самуил и Цар Калоян съответно 1.31, 1.05, 0.76 и 0.74 процента.