В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров, отговарящ за връзки с обществеността в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград, разговаря с Нели Николова.

Става дума за Когиталността, която е вече сред нас като наука за себепознанието. Интервюираната Нели Николова е доста веща в това направление на познанието.

В Теорията за Когиталността има сериозна наука и обяснения, има шеговитост и житейски размишления, но преди всичко… има докосване и търсене от самия Себе си, в Себе си, заради Себе си… в името на  Цялото. Смисълът е следният: Всеки сам си е цяла Вселена и „мисията“ му  е да  разгледа, осмисли  и обясниш себе си… като се провери на практика в практиката, за да го осъзнае.