В рубриката „На кафе” Димитър Петров, пиар на Регионалната библиотека, разговаря с Таня Тодорова за капанците. С нея коментира обичаите, обредите и различията с другите етнографски групи.

Групите на старо българско население в Североизточна България, включително и капанците, са били обект на научен интерес още в първите десетилетия след Освобождението. Макар и не специално, в рамките на по-широки историко-демографски и езикови изследвания, засягащи населението от цялата област, са осветлявани някои въпроси от историческата съдба и културата на тези групи българско население. Подробностите – в прикачения звуков файл.