В петъчната следобедна рубрика „На кафе” Димитър Петров – пиар на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”- Разград, разговаря с Димитър Петков, д-р по история, специализира в Белград, Република Сърбия, автор на множество статии и студии, преведени и публикувани на немски, английски и руски езици и публикувани в авторитетни научни издания.

През 2016 г. достига до финалния кръг на европейския конкурс за куратори в Брюксел във връзка със създаване на Музей на Европа към Европейския парламент. От 2018 г. е избран за рецензент на американското списание за история „History Research“.

В интервюто става дума за моментното статукво на геополитиката в глобален и в регионален аспект. За първи път Димитър Петров събеседва с човек, разбиращ от световната политика. Ще научите изключително интересни неща за нас, българите, и положението в Европа.