В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров, отговарящ за връзки с обществеността в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград, разговаря с Пламен Дойнов. Поводът е 50-годишнината на родения в Разград поет, драматург, литературен историк и критик  доц. д-р, преподавател в НБУ.