Днес в рубриката „На кафе” Димитър Петров разговаря с д-р Надие Карагьозова по въпросите свързани с агресията и превенцията на децата в училище.

Надие Карагьозова завършва средното си образование в Разград. Продължава обучението си в СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър е по педагогика и връзки с обществеността. Има 24 години професионален опит. От 2006-та е секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Кубрат. Интересува се от педагогика, психология, медии, връзки с обществеността.

Номинирана и отличена в кампанията “Учител на годината България 2016”. Притежава 12 сертификата за преминати специализирани обучения, завършени курсове и допълнителни квалификации.

Автор е на много публицистични материали, публикувани в различни рубрики на печатни и електронни издания. Носител на специалната награда за Граждански принос „Полицай на годината 2017”.

Представя издадения наскоро наръчник „Малки стъпки – големи ползи”. Помагало написано на достъпен език, което отправя позитивни послания разделено в три отделни глави: „Родителството – предизвикателтво и мисия”, „Училището – дом на знанието” и „Аз съм част от позитивната промяна, бъди и ти”.