В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров – отговарящ за връзки с обществеността в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград разговаря с Иво Стоянов РИМ-Разград, завеждащ отдел История на българските земи XV – XIX век и уредник в къща-музей „Станка и Никола Икономови”. Поводът за интервюто е излязлата наскоро от печат книга „Разград и войните на Османската империя ХV – ХІХ век”, чийто автор е той.
Иво Стоянов е роден през август 1972 г. в Кубрат. Завършва история в ШУ „Еп. Константин Преславски”. От 2007 г. работи в РИМ-Разград. Има редица научни публикации свързани с Разград и историята му през периода XV – XIX век и статии свързани и с националната история в този период. Участва в научни конференции на регионални музеи. Съавтор е на няколко издания на РИМ-Разград.