В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров – отговарящ за връзки с обществеността в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград разговаря с Иво Стоянов, завеждащ История на българските земи XV – XIX век. В интервюто става дума за Комитетската къща, намираща се в село Пороище.