Днес в рубриката “На кафе” Димитър Петров разговаря с Камелия Михайлова старши експерт в ДА В. Търново. Пред архиварите от ТД „Архиви” Разград и любознателни ученици в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” Боряна Маринова – началник на ДА Велико Търново представи проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново”.

В проекта като партньори участват областна и общинска администрация Велико Търново, ДА Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Профилирана гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, Демократичен съюз на българите в Румъния – Букурещ, Държавните архиви на Русе, Разград, Габрово и Силистра. Подробностите – в прикачения звуков файл.