В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров от библиотеката разговаря с Матьо Неделчев. Той е роден в село Осенец през 1934 г.. Гордее се със семейството си и произхода си. Професионалната му реализация е свързана с учителството. Съпругата му също е учителка. Има двама сина.

Неговите книги са креведските сборници „Дълбоко вплетени корени – родословията на с. Осенец ХVIII – XX век“; „Родни будители“; „Светлина над Осенец“; „Поглед в миналото“ и „Родолюбие в летопис“.