В петъчната рубрика „На кафе” Димитър Петров – отговарящ за връзки с обществеността в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград разговаря с д-р Димитър Петков от РИМ-Разград, завеждащ отдел “Най-нова история”. В интервюто става дума за динамичното развитие на глобалната политика през изминалата година и особено в наши дни. Какво става с регионалната политика и накъде отива България.