Над 3000 жители на община Разград  честват своя имен ден в два от най-популярните празници в православния календар през зимата – Йордановден и Ивановден.

На Богоявление – 6 януари – имениците са 1177. По данни на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ в Община Разград името Йордан носят 372 жители на общината, а Йорданка – 225. На Йордановден празнуват и носещите следните имена: Борислав – 101; Найден – 79; Боян – 73; Божидар – 63; Борислава – 29; Бистра – 28; Бонка – 27; Данка – 23; Богдан, Божидара – 18; Бончо – 16; Божанка – 15; Богомил – 14; Данчо – 10; Бояна – 11; Божидарка, Йордана – по 8; Богданка – 7; Божана – 6; Божан – 5; Божил – 4; Банчо, Богдана, Божена, Данко – по 3; Богомила, Божинел, Бона, Теодосий, Теодосия – по 1. Най-възрастните именици са: Йордан – роден на 22 октомври 1928 г.; Йорданка – родена на 27 февруари 1930 г., а най-младият – Божидара, родена на 30 ноември 2022 г.

2247 са имениците на следващия ден – Ивановден, 7 януари. Иван се казват 721 жители на община Разград. Следват: Иванка – 317; Ивайло – 250; Ивелина – 157; Калоян – 134; Ивелин – 124; Йоана – 80; Ваня – 75; Иво – 74; Ива – 50; Ивайла – 33; Йоан – 29; Ивана, Йовка – по 28; Йонка – 25; Жан – 21; Йовчо – 15; Ивона – 13; Йовко, Ивон – по 11; Иванина – 7; Жан, Ивомир, Йонко – по 5; Ванина, Ивиана, Иванела – по 4; Иванчо, Йован – по 3; Калояна, Йово, Ивко – по 2; Ваньо, Йова, Ивка – по 1. Най-възрастните именици са: Иванка – родена на 3 март 1928 г. и Иван – роден на 12 юли 1930 г., а най-младият – Иван – роден на 2 септември 2022 г.

Ръководството на Община Разград честити личните празници на имениците с пожелания за здраве и благополучие.