Окръжен съд – Разград отмени присъдата по нох дело № 820/2017 г.на Районен съд – Разград спрямо подсъдимия Бойко Б., с която е признат за невиновен в причиняване на тежка телесна повреда на Д.Д. Със същата присъда първоинстанционният съд е приел като неоснователни и недоказани предявените от пострадалия граждански искове за 70 000 лева – обезщетение за причинени неимуществени вреди и 2574,39 лева – обезщетение за причинени имуществени вреди.

Присъдата е атакувана от Районна прокуратура-Разград и от повереника на частния обвинител и граждански ищец. С решение № 92/12.11.2019 г., постановено по внох дело № 245/2019 г. на Окръжен съд – Разград е потвърдена Присъда № 163/28.03.2019 г. постановена по нох дело № 820/2017 г.

С решение № 260002/17.08.2020 г. по НДВ № 141/2020 г. на Варненски апелативен съд е възобновено нох дело № 820/2017 г. по описа на РС-Разград, като е отменено решение № 92/12.11.2019 г. по внох дело № 245/2019 г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Разград от стадия на съдебното заседание.

При новото разглеждане на делото съдебният състав проведе въззивно следствие.

Въз основа на събраните доказателства въззивната инстанция призна подсъдимия Бойко Б. за виновен в това, че на 03.09.2016 г. в Разград, е причинил на Д.Д. тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянна слепота на лявото око.

На 2 срещу 3 септември пострадалият и подсъдимият били на дискотека в центъра на града. Между тях възникнал конфликт. В ранните часове на 3 септември при излизане от заведението те се спречкали. Минути по-късно, на централен площад, на два пъти отново се стигнало до физическо съприкосновение между тях. При последното сбиване подсъдимият е нанесъл и удара, довел до тежките травми, а след това и постоянната слепота на лявото око на пострадалия.

Съдебният състав определи на Бойко Б. наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, което отложи за изпитателен срок от три години.

          Съдът го осъди да заплати на пострадалия сумата от 50 000 лева, представляваща обезщетение за причинените с престъплението неимуществени вреди, както и сумата от 1827,82 лева – обезщетение за причинените от престъплението имуществени вреди – разходи за медицински изследвания, закупуване на лекарства и лечение. Подсъдимият ще трябва да заплати на Д.Д. и 1600 лева за направените от него разноски за адвокатско възнаграждение.

Със същата присъда съдът осъди Бойко Б. да заплати общо 6226,53 лева разноски по досъдебното и съдебното производство, както и 2073,11 лв. държавна такса върху уважените части от гражданските искове.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок, считано от днес.