Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев на брифинг днес направи коментар по изнасяне на факти, които не отговарят на реалността на пресконференция на БСП, която социалистите дадоха в началото на седмицата, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Наричат нашето влизане в управлението „социален експеримент“. Това кореспондира с изказването на техен представител в Народното събрание, който нарече 80% от народа „дебили“. За това, че ние управляваме тук са проведени местни избори и само съгражданите ни решават кой да управлява, коментира Василев.
Когато встъпихме в местната власт заварихме в състава на администрацията роднински връзки – тип етажна собственост. Има една дама, чийто съпруг е бил директор на общинско предприятие, тя е общински съветник, а той при прекратяване на договора си е получил 6 000 лв. за неползван платен отпуск. Това може би не е незаконно, но морално ли е? Морално ли е също друг общински съветник, съпругата му в пенсионна възраст да заема поста директор на дирекция, а той да обслужва като адвокат Общинския съвет? Зададе въпроси градоначалникът.
Твърденията на „другарите“ са абсурдни. Кои точно проекти сме провалили? Така твърди техният общински лидер Добрин Добрев. Радвам се, че моето управленско решение да го освободя от заеманата в администрацията длъжност е било правилно. Той явно не знае колко време продължават процедурите по обществените поръчки. Което сочи и че няма нужните експертни умения. За подмяната на екипа на администрацията тук работеше голям процент пенсионери, голяма част от служителите пък, които заварихме, са в семейни отношения или родствени връзки.
За 20-те млн. лв. Денчо Бояджиев твърди, че ж.к.“Орел“ не е обхванат и че остават 1/3 от квартала, който не е включен. Според тях обаче те са подготвили проектите, защо не са включили тази част на квартала, за която сега обвиняват нас? Представителите на БСП са посочили само 1 млн. лв., които са отпуснати за 2 години за Разград по време на мандата на сегашното ръководство. Това не е вярно. Пропускат 2,5 млн.лв. за водопроводната мрежа в ж.к.“Орел“, а също и 7 млн.лв. за саниране.
Неуважително е, лишено от смисъл да се използва думата „мор“ при определяне на състоянието в Общината, но БСП обичат така да започват кампанията си. Мор означава смъртоносна болест, бедствие, което унищожава много живи същества, обясни д-р Василев.
По повод назряващ „екологичен проблем“, за който социалистите съобщават – имаме готов проект за изграждане на трета клетка на регионалното депо. Така че това твърдение също е некоректно и не отговаря на истината, обясни кметът.
По повод на това, че представителите на БСП наричат града „брадясал“ и обвиняват ОП „Паркстрой“ в несправяне със задълженията си, д-р Василев препоръча да се разходят из града и сами да видят какво се прави, а не да стоят само в партийната къщичка.
Подават ни „жокер“ за замърсяването на въздуха – ние не разбираме от жокери, ако могат да назоват извършителя на замърсяването, каза още кметът.
Коментирано е, че липсват инвеститори, само в бизнес-зона „Перистър“ стойността на инвестициите в периода от началото на 2015 до началото на 2016 година са 470 000 лв., с разкрити 33 работни места. От януари 2016 г. до днешна дата са инвестирани 1 700 000 лв. с нови 145 работни места. Предстоят незавършени строежи или проектиране за още 10 880 000 лв. с нови 144 работни места.
Манипулативно е и твърдението, че ОП“Разградлес“ е прехвърлило част от дейността си на частна фирма. Дървесината, която не е търсена от местното население за огрев или други нужди, състояща се от дървесните видове липа, черен бор и акация – предимно технологична дървесина с много ниска стойност, е отдадена на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост по одобрения от Общински съвет Разград годишен план за ползване на дървесина. За 2016 г. дървесината е разпределена на 4 обекта, като са се явили и спечелили съответни обекти 3 лицензирани по Закона за горите фирми, а през 2017г. – 4 обекта, които са спечелени от 2 лицензирани по Закона за горите фирми.
Служителите на ОП „Разградлес“ в случая участват при извършването на дърводобива, като извършват контрол, следят за правилното извеждане на сечта, кубират добитата дървесина и издават превозни билети при експедирането й. Същите тези дейности се извършват и при добив на дървесина със собствени работници.
При този начин на продажба на тази дървесина се постига по-голям чист приход в полза на Община Разград.
За сравнение през 2015г. са реализирани 13 000 кубически метра от дървесните видове липа, бор и акация и 24 000 плътни кубични метра твърда дървесина с качества, които задоволяват нуждите на населението, от които само 14 000 са реализирани за местното население. Останалите 10 000 плътни кубични метра такава дървесина са продадени по ценоразпис без търг, след подадени заявления одобрени от бившия кмет на общината съгласно утвърдени от същия Вътрешни правила за продажба на дървесина на избрани юридически лица и еднолични търговци. По същият начин са продадени и горепосочените 13 000 плътни кубически метра липа, бор и акация.
Горските стражари не са ликвидирани, както се твърди на пресконференцията на БСП. До 2015 г. горските стражари са изпълнявали само охранителна дейност, като длъжността Ръководител охрана е заемана от лице, което няма лесовъдско образование. На същите не е бил определен район за изпълнение на служебните им задължения, като са охранявали горските територии когато и където ги прати Ръководителят на охраната. От всички назначени горски стражари през този период само един е вписан в публичния регистър за извършване на лесовъдска дейност.
През 2016 г. всички горски стражари назначени в ОП „Разградлес“ са вписани в публичния регистър за лесовъдска дейност и притежават лични контролни горски марки.
За 2017 г. горските стражари в ОП“Разградлес“ са съставили 31бр. АУАН, като са конфискували следните предмети и средства на извършените нарушения: ръчен трион -3 броя, конска каруца -5 броя, конска амуниция – 3 броя, брадви – 3 броя, лек автомобил „Ланчия Либра“ – 1 брой, микробус – „Мерцедес Спринтер“ -1 брой, кон -1 брой, моторен трион –„Щил“ -1 брой, дърва – 12,2 пр.м3. Съставени са 23 констативни протокола за незаконно отсечена дървесина срещу неизвестен извършител за 127,8 пр.м3 и 82,87 пл.м3. Участвали са в маркирането на 30 000 м3 дървесина за лесосечен фонд 2018г. и са извършвали контрол при добиването на дървесина в 81 броя сечища, като на всеки е определен район за осъществяване на тези дейности.
Във връзка с негативните коментари относно културните събития на Община Разград от страна на БСП, зам.-кметът Георгиева коментира, че и те са безпочвени, тъй като Панаирът на киселото мляко и Фестивал „Абритус“ станаха финалисти в Годишните награди на Министерството на туризма за 2016 година, което автоматично отхвърля квалификациите, че не се работи в добра насока в културната сфера.