В свое писмо до Община Разгра, Напоителни системи ЕАД, клон Долен Дунав информира, че в изпълнение на заповед на Изпълнителния директор, относно стриктното спазване на контролните обеми, на 25 март – сряда от 8.00 ч. ще започне контролирано изпускане от яз. „Бели Лом” първоначално с 1 кубически метър в секунда.
В писмото се уточнява, че след това постепенно ще бъде увеличено изпускането, с цел понижаване на нивото и достигане на контролния обем 13000 хил. m3. Предстоящото изпускане е утвърдено от Министъра на оклоната среда и водите.