Главен инспектор Бисер Стефанов е възстановен на длъжност началник на Районно управление – Лозница с министерска заповед от 16 май 2017 г., съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Образуваното срещу него дисциплинарно производство, с което от 1 март бе отстранен от работа, е приключило в законоустановения двумесечен срок с мнение, че не са установени нарушения на трудовата дисциплина, които да водят до тежки санкции или уволнение. Считано от 17 май гл.инспектор Стефанов поема отново функциите си в ОДМВР-Разград.
ВПД началникът на РУ-Лозница главен инспектор Диян Симеонов се връща на титулярната си длъжност началник на сектор „Пътна полиция”, уточняват още от полицията.