С грижа за здравето и сигурността на служителите и респондентите си и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, Националният статистически институт преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението и спря интервютата „лице в лице“.

Изследванията на домакинствата се провеждат по телефон или чрез електронната поща, където това е възможно и с помощта на кметствата в малките населени места. Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“, информират от отдел „Статистически изследвания” в Разград.

Събирането на данни за „Наблюдението на доходите и условията на живот“  ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана чрез телефонно интервю или попълване на онлайн анкета от домакинствата. Резултатите от изследванията са изключително важни и са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот. Сътрудници на института ще се свържат с включените в извадката домакинства по телефон или имейл.

 За целта попадналите в изследванията домакинства ще получат уведомителни писма от отдел „Статистически изследвания – Разград“. В тях ще е посочено конкретното изследване, името, телефона и имейла на служител, както и телефони и имейли за връзка с началника на отдела и директора на Териториалното статистическо бюро с цел избягване на телефонни измами.

Информация за тези изследвания и резултатите от тях може да се намери в сайта на НСИ – www.nsi.bg.

От НСИ съобщават още, че срокът за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 г. за данъчнозадължени лица и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността, се удължава до 30 септември.