Форумът събра учители и експерти от цялата страна,
532-ма го проследиха онлайн

Национална конференция, посветена на новите подходи и практики в
STEAM обучението в условията на включваща среда, организира ОУ
„Васил Левски“ в Разград.
Форумът бе фокусиран върху педагогическите практики от обучението
по математика в прогимназиален етап, в рамките на проекта
„Математиката е за всеки“, който е част от програмата „Учим заедно“ на
фондация „Заедно в час“ и е финансиран от Фондация „Америка за
България“.

Срещата събра близо 80 учители по математика от областите Разград,
Русе, Търговище, Добрич, Бургас, които работят в 18 училища. Освен
педагозите, във форума се включиха и партньорите на училището
домакин – сдружение „Образование без раници“ – София, което
администрира световната дигитална платформа Кан Академия в
България; математикът, блогър и мотиватор Мариела Станчева, автор
на педагогически техники за геймифициране на обучението в часовете
по математика; представители на Центъра за творческо обучение –
София, които подпомагат дигитализацията на българските училища.
Сред гостите, представители на областната и общинската управа в
Разград, на РУО на МОН в града, бе и Стив Матушак, директор завод в
„ADM – Разград“. Освен от участниците във форума, състоял се в
залите на хотел Cartoon, събитието бе проследено онлайн от 532-ма
души, заинтригувани от дискусията, инициирана от училището в
Разград.
В пленарните сесии и в четирите работилници бяха дискутирани теми,
свързани с образователните трансформации и уменията за иновации в
училище, подходите и практиките за създаване на включваща среда в
часовете по математика. Сред лекторите бяха Ивелина Пашова –
ръководител „Обучения на училищни екипи“ във Фондация „Заедно в
час“ и представители на партньорските организации, участвали в
реализацията на проекта. В панела на учителите освен
преподавателите от училището домакин, участие взеха дългогодишният
директор на МГ „Баба Тонка“ в Русе Митко Кунчев и учителят по
математика от СУ „Христо Ботев“ в Карнобат Ганка Радева, която
следи и вече прилага в практиката си подходите на колегите от
Разград.
Директорът на ОУ „Васил Левски“ Диана Първанова изрази желанието
на училищния екип да продължи сътрудничеството си с педагозите от
цялата страна за обмен на практики, свързани с модернизирането на
преподаването по STEM дисциплините. Тя призна, че се планират
следващи издания на форума и призова директорите и учителите от
всички общини в област Разград да се включат догодина с представяне
на своя опит във форума.
Младата учителка от ОУ „Васил Левски“ Величка Иванова, която е
възпитаник на Фондация „Заедно в час“, представи два продукта на
проекта „Математиката е за всеки“. Първият е специална бланка за
урочен план, разработена от колегията, която се използва при
създаването на иновативните уроци. Освен нея, на конференцията бе
промотиран и сайтът https://math4all.vlevski.com/, специално замислен,
за да подпомага учители, ученици и родители със съдържание,
създадено в рамките на проекта.
Училищният психолог Стела Ковачева представи системата за
измерване въздействието на иновациите в училището. Проучването
сред ученици и родители показва висока подкрепа от страна на
училищната общност към дейностите, свързани с модернизацията на
образователния продукт в ОУ“Васил Левски“ стана ясно от
презентацията.
Училищният екип благодари на всички седмокласници, включили се
като доброволци в организирането на конференцията. Специални
благодарности и на „Лудогорско пиле“ за спонсорската подкрепа за
форума.