Националната агенция за приходите и Асоциацията на банките в България се споразумяха удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло електронно, съобщи Йордан Йорданов от местния офис на приходната агенция. Очаква се електронният обмен да започне в близките месеци, съобщиха от НАП. Освен това, всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, ще получават тази информация от НАП отново по електронен път.
Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и влизат в сила от началото на 2018 г. В момента над 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред различни държавни и общински институции удостоверения за наличие или липса на задължения, като всяка година НАП издава около 400 000 документа на хартия. Още през ноември 2016 г. НАП създаде нова електронна услуга, чрез която държавните органи могат да получат данните по електронен път, спестявайки на гражданите време и разходи. От началото на годината услугата е ползвана около 5 хил. пъти за цялата страна, а в обхвата на офис Разград са само 16 броя и то основно от Изпълнителна агенция автомобилна администрация. За това призоваваме всички държавни органи и общини да се възползват от тази услуга и да спестят време и пари на гражданите и фирмите в Разградска област.