Заради обстановката, свързана с коронавируса, клиентите от региона да се въздържат от лично посещение в офиса на Националната агенция за приходите в Разград, освен при неотложност. Това каза Йордан Йорданов – началник на отдел „Услуги за клиенти“ в разградския офис на приходната агенция. Хората, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги. Всички данъчни и осигурителни декларации и справки, както и плащания към бюджета, могат да бъдат извършени онлайн без необходимост от посещение в офиса на НАП в Разград, уточни Йорданов.
Той заяви, че от 10 март в портала за е-услуги на НАП са налични и предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица за 2019 година. Всеки клиент на Агенцията, който притежава персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис има достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители. Предварително попълнените данни от НАП са получени от справките, подадени от работодателите и самоосигуряващите се за платените от тях през миналата година заплати, хонорари и други доходи на физически лица. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, отбеляза Йорданов и подчерта, че все още никой от областта не се е възползвал от услугата да подаде по електронен път готово попълнена декларация.
Към края на февруари броят на подадените от фирмите в региона декларации по интернет е 2507, като от тях 2400 са подадени с електронен подпис, а останалите с ПИК.
От началото на кампанията по деклариране на доходите и заплащането на дължимите данъци, в офиса на НАП в Разград са подадени 1190 декларации. От тях 298 са попълнени на място в офиса, 372 формуляра са изпратени с електронен подпис, а 496 с ПИК. Йорданов коментира, че се наблюдава засилен интерес към издаване на заявления за ползване на ПИК. От началото на годината в офиса на разградската приходна агенция са издадени 904 персонални идентификационни кода, а откакто е стартирала кампанията по издаването са раздадени 2 416 кода. Засиленият интерес към издаването на персоналния код се дължи и на новия момент в тазгодишната данъчна кампания задължението самоосигуряващите се лица да декларират доходите си електронно – чрез ПИК или електронен подпис, подчерта Йордан Йорданов.
Той добави, че няма промяна в начина на подаването на данъчните декларации. Хората, които нямат електронен подпис или персонален идентификационен код, могат да декларират доходите си на място в офис на НАП или по пощата. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2019 г. приключва на 30 април.