Местната комисия за борба срещу противоообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Разград на свое заседание прие отчет за 2017 година и план за работа на 2018 година, съобщиха от пресцентъра на местната управа.
В заседанието участваха: председателят Ердинч Хасанов – заместник-кмет по хуманитарни дейности, секретар – Диана Господинова и членове, представители на различни институции: началникът на отдел «Образование», представители на Отдел «Закрила на детето», Детска педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, директори на учебни заведения, юристи и психолози.
По данни на РУ на МВР през годината извършените престъпления са 25, което е 11,42% от всички разкрити престъпления. Броят на извършителите им е 29 или 13.36% от всички извършители. На отчет в Детска педагогическа стая през периода са били водени 77 деца.
Районна прокуратура е образувала 18 преписки срещу 19 лица и наблюдавала 14 досъдебни производства срещу 22 лица.
Районен съд се е произнесъл с присъди /пробация/ спрямо трима непълнолетни и продължава производствата срещу още 8 лица.
В Местната комисия са получени 35 преписки за противозаконни деяния от Районна прокуратура, Районен съд и ОД и РУ на МВР Разград.
Образувани са и проведени 31 възпитателни дела.
Анализът на посочените данни за последните 8 години категорично показва намаляване на общия брой извършени противоправни дения и на лицата-извършители. В сравнение с 2010 г. броят на проявите е намалял повече от половина – от 80 на 35.