След серия разговори областният управител д-р Деян Димитров успя да убеди ръководството на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград в необходимостта PCR тестовете да са по-достъпни за хората. Резултатът е, че цената за изследването е намалена с 10 лв. в Клиничната лаборатория по микробиология към лечебното заведение. Това е валидно за случаите, в които става дума за „обикновена поръчка“ .  „Колкото PCR тестовете  са по-достъпни, толкова повече хора ще си ги правят, ще следят за здравословното си състояние и ще предпазват не само себе си, но и околните“, аргументира се областният управител.

  Д-р Димитров посети и МБАЛ-Исперих, където разговаря с нейния управител д-р Иван Гайдаров и с кмета на общината Белгин Шукри. Д-р Гайдаров обясни, че държавата  субсидира само лечебни заведения с клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести. „Не е логично общински болници като нашата да бъдат лишени от субсидии, защото вече две години Вътрешно отделение работи като такова за болни от COVID-19, а имаме и пет легла за интензивно лечение на тежки случаи“, аргументира се лекарят. Д-р Димитров се ангажира да търси възможност да бъде намерена по-справедлива форма на финансиране.