ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград въведе и започна обучение по най-успешната програма по проектно – базирано обучение в България – Учебна програма „Дизайн шампиони” на Red Paper Plane.

Програмата се състои от седем мисии, всяка със свое име, цели и задачи: Мисия: Архитект, Мисия: Космонавт, Мисия: Метеоролог, Мисия: Откривател, Мисия: Еколог и Мисия: Пътешественик. По време на мисиите учителите използват водещия метод дизайн мислене. Дизайн мисленето е  метод за създаване на иновации в световен мащаб. Използва се ежедневно от гиганти като Google,Apple,Viber Amazon и Nike.Чрез дизайн мисленето децата учат, че имат силата да променят света.Той им дава увереност, че могат да поемат непозната посока и кураж как да продължат напред с вече наученото.

В Учебна програма „Дизайн шампиони” на Red Paper Plane са включени учениците от пет паралелки в 1 и 2  клас.

Избрахме да работим по тази програма, защото тя развива житейските и предприемачески умения на децата, подпомага професионалното и личното развитие на учителите, които я прилагат, въвлича активно родителите в учебния процес.

От следващата седмица, когато учениците ще учат присъствено, стартира и първата мисия: Архитект.