Финалистите в кампанията на Община Разград за пролетно хигиенизиране бяха наградени на вчерашния 9 май. Активно включилите се участници получиха материални награди, връчени от зам.-кмета Галина Георгиева и директора на Дирекция „Програми и околна среда“ в Община Разград Недим Тахиров.
Наградите бяха разпределени по предварително определени категории – „Населени места“, „Училища“, Детски градини“, „Организации и фирми“ и „Гражданско участие“.
Наградени бяха следните участници:
1. Категория „Населени места“:
– първо място – с. Стражец;
– второ място – с. Киченица;
– трето място – с. Мортагоново.
2. Категория „Училища“:
– първо място – ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина” гр. Разград;
– второ място – ПГТС „Христо Смирненски” гр. Разград;
– трето място – ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Разград.
3. Категория „Детски градини“:
– първо място – ДГ № 14 „Славейче” гр.Разград;
– второ място – ДГ „Пролет” с. Стражец;
– трето място – ДГ „Здравец” с. Гецово.
4. Категория „Организации и фирми“:
– първо място – „Нефес груп” ЕООД с. Стражец за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай търговски обект на ул. „Ком” № 17а в с. Стражец;
– второ място – Медицински Център „Вита Медика” ЕАД гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай търговски обект на бул. „Странджа” №9 в гр. Разград;
– трето място – Магазин „Лидъл” гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай търговски обект на бул. „Априлско въстание” № 66 в гр.Разград.
5. Категория „Гражданско участие“ :
– първо място – Севдие Османова Маремова за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленени тревни площи и зацветени градини на ул.„Кирил и Методий” № 4 в с. Киченица, община Разград;
– второ място – Младен Петков Дечев за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и благоустрояването на ул.„Марица” № 13 в с. Побит камък, община Разград;
– трето място – за живущите в ж.к. „Орел” бл. 25, вх. Ж в гр. Разград за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленени тревни площи и зацветени градини.
След награждаването на класираните участници се проведе томбола сред най-малките участници в акцията „бонбони за смет“ и бяха раздадени допълнителни награди.