Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността” на мрежата от 28 информационни центъра в партньорство с Българския червен кръст и Управляващите органи на оперативните програми за периода 2014-2020 г. в Разградска област приключи.

В информационните срещи в общините от областта взеха участие координатори, членове и доброволци на Българския червен кръст, представители на неправителствени организации, кметове на населени места, общински служители и социални работници.

Севдалина Стоянова, главен експерт в Агенцията за социално подпомагане – Управляващ орган на Оперативната програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в периода 2014-2020 г., представи целите на програмата и типовете операции, които се изпълняват по нея.

Директорът на Областния съвет на БЧК Разград д-р Милена Кехайова запозна присъстващите с предстоящите дейности, свързани с реализацията на програмата в Лудогорието. Стана ясно, че над 7000 нуждаещи се от област Разград имат право да получат пакети с 21 хранителни продукта.

По време на кампанията експертите от ОИЦ – Разград представиха на участниците подробна информация за активни и предстоящи за отваряне процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в три групи: операции, насочени към подобряване възможностите за включване на пазара на труда; операции, насочени към социално включване; предстоящи процедури (в проект). На всеки доброволец бе предоставен комплект от материали, които да използва за информирането на подпомаганите лица при получаването на индивидуалните пакети хранителни продукти, осигурени от Оперативната програма за храни.

Партньорите в кампанията „Заедно ЗА съпричастността” – ОС на БЧК и Областният информационен център, изразиха удовлетворение от съвместната работа и готовност за сътрудничество в бъдещи инициативи за подпомагане на граждани от уязвими групи. Екипът на ОИЦ се ангажира текущо да информира за актуални възможности за кандидатстване с европроекти.