През първото тримесечие на годината на територията на област Разград са станали девет трудови злополуки. От тях седем са на работното място, а две – на път за работа, съобщи директорът на Териториалното поделение на НОИ Веселин Николов.
В сравнение със същия период на миналата година регистрираните злополуки са с шест повече, а спрямо 2018 година с една по-малко. През април тази година в областта няма нито една регистрирана трудова злополука, каза още Николов.
Отрасълът с най-много злополуки от януари до март е държавното управление. С по-висок относителен дял за региона са също „Други отрасли“ и „Сухопътен транспорт”.
Повече от половината от пострадалите през отчетния период са на възраст над 50 години. Най-младият пострадал през периода е 31-годишен работник, а най-възрастният – на 63 години. Това по думите на Николов са хора с изградени трудови навици и опит. Две от злополуките са с пострадали жени, а останалите с мъже.
За изминалата 2019 година в област Разград са декларирани 24 злополуки. От тях четири не са признати за трудови, а по една злополука е спряно производството, каза още Николов. По думите му 84 процента от всички злополуки през периода са станали на работното място, а 16 на сто на път за работа.
Преобладаващият брой трудови инциденти са регистрирани в „Други отрасли”.
Данните сочат, че през разглеждания период най-много злополуки са регистрирани през юли.
Запазва се и тенденцията от последните години да преобладават злополуките с пострадали на по-висока възраст работници и служители. 53 процента от всички злополуки са с работещи над 50-годишна възраст. Един инцидент е с работник до 30 години, пет процента от трудовите злополуки са с хора от 31 до 41 годишна възраст, а 37 процента от пострадалите са на възраст от 41 до 50 години. Близо 60 процента от пострадалите при трудови злополуки през 2019 година са жени, допълни Николов.
Данните на Териториалното поделение на НОИ в Разград бяха изнесени по повод Световния ден за безопасност на труда. Този ден е свързан с Международния ден в памет на загиналите и пострадали от трудови злополуки, който се отбелязва ежегодно от 28 април 1989 година.
Международната конфедерация на свободните профсъюзи и международното синдикално движение превърнаха този ден в събитие от световен мащаб, като разшириха неговата тематика и го свързаха с въпросите за устойчивата заетост и условията на труд.
Международният ден в памет на загиналите и пострадалите от трудови злополуки се отбелязва в повече от 100 страни в света.