През септември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 503 (броят им е със 139 по-голям в сравнение с август), съобщиха от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни без квалификация са 206, с работническа професия са 126, а специалистите със средно специално и висше образование – 171. Повече от 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 171. Заетост е осигурена на 101 продължително безработни, както и на 18 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 253 безработни, което надхвърля два пъти броя им от август. С посредничеството на бюрата по труда други 146 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през септември.

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 364 (това е с 30 места повече от същия месец на миналата година).