През август постъпилите на работа регистрирани безработни от област Разград са 366  – с 30 повече в сравнение с предходния юли, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Започналите работа безработни без квалификация са 158, с работническа професия са 120, а специалистите със средно специално и висше образование – 88. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 59. Заетост е осигурена на 114 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 163 безработни, което като темп е колкото и през юли, броят им е с 2 повече. С посредничеството на бюрата по труда други 171 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през август.
Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 277 (с 66 повече в сравнение със същия месец на м.г.).

По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през август са заявени 36 работни места – по-голямата част от тях по схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Към края на август в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 7090. Техният брой намалява за пореден месец – със 117 в сравнение с края на юли.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 10%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 382.