Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева присъства на представянето на отчета за дейностите, извършени от експертите, работещи в Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, за първото шестмесечие на 2021 г. Той бе представен днес от председателя на съвета Станислава Петрова.

От отчета става ясно, че през учебната 2020/21 г. 1124 ученика между 2 и 12 клас в 12 училища в Разградска област са обхванати от занятията, проведени от експертите на ОбСНВ на различни теми, като  „Превенция употребата на видовете наркотици и вредата от тях“, „Вредата от употребата на енергийни напитки“, „Вредата от тютюнопушенето и алкохола“ и „Опасностите, които ни дебнат в интернет“.

Сред по-масовите събития, организирани от ОбСНВ през първите шест месеца от 2021 г., са конкурсът на тема „Как да сърфираме безопасно в интернет – тъмната и светлата му страна“, провеждане на различни видове обучения, отбелязване на събития за Световния ден без тютюн, Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици и други. Дейността си ОбСНВ оповестява чрез издадените през последните месеци 5 броя електронни бюлетини. Там бяха публикувани и резултатите от анкетно проучване за отношението на младите хора към тютюнопушенето, употребата на електронни цигари и наргилета.

Ето резултатите от анкетното онлайн проучване сред 279 ученици, от които по пол – 56,3% момчета и 43,7% момичета; по възраст –  0,4%   са 13-годишни,  6,1%    са 14-годишни, 67,4% са 15-годишни, 25,5% са 16-годишни и 0,7%  са 17-годишни:

„На въпроса „Колко трудно мислите, че би било за вас да се сдобиете с цигари /с изключение на електронните цигари/, ако искахте?“ – 45,16% споделят, че не биха се затруднили с това да се снабдят с цигари. 35,12% казват, че за тях е доста трудно и дори невъзможно да се снабдят с цигари.

На въпроса „Ако някога сте пушили цигари /с изключение на електронните цигари/, колко често сте го правили през последните 30 дни?“ – 83,87% отговарят, че не са пушили, 3,94% са пушили до 10 цигари на ден.

На въпроса „Ако някога сте пушили цигари /с изключение на електронните цигари/, на колко години изпушихте първата си цигара?“, по-голяма част от анкетираните не пушат. Масовата възраст за начало на употреба на тютюневи изделия е 14 години.

Получените данни от анкетата за това на колко години започнахте ежедневно да пушите отговорите са на 15 години.

На въпросите, отнасящи се до пушене на електронни цигари  през последните 30 дни, през последните 12 месеца, преди повече от 12 месеца – в процентно отношение, около 78% от учениците не са пушили електронни цигари, останалите 22% са пушили електронни цигари.

Началната възраст, в която учениците започват да пушат ел. цигари, е на 14-15 години. Всекидневно пушат електронни цигари от 15-годишна възраст, като започват с употреба веднъж през седмицата.

Малък е процентът 13,26%  на учениците, които започват да пушат направо електронни цигари, без преди да са пушили тютюневи цигари.

При употребата на наргиле, анализът е следният –  много от учениците смятат, че пушенето на наргиле е безопасно и не нанася вреди на организма.

На въпросите: Кога пушихте наргиле – през последните 30 дни, през последните 12 месеца, преди повече от 12 месеца? – отговорите са 88% не са пушили и само 12% са пушили наргиле.

От получените резултати се вижда, че малолетните, които са започнали да пушат, лесно и без особени затруднения си набавят тютюневи и електронни цигари, т.е. те са достъпни за всеки, който иска да пуши, без това да зависи от възрастта му. Възрастта, в която малолетните се ориентират и започват да пушат, е на 14 години. Това е възрастта, в която учениците сменят училището – от основно преминават в средно училище и там се срещат с по-големи ученици, които пушат. Първоначално употребата, т.е. пушенето, е епизодично и за кратко време се стига до 10 цигари на ден.

От резултатите за пушенето на електронни цигари и наргиле се установява същата тенденция за възрастта,  в която учениците посягат към тях, е на около 14-15 години.“