Участниците от последната смяна на „Еко лято“ посетиха Превантивно-информационния център по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, заедно със своите ръководители Ренета Маринова, Мехмедали Мустафа и медицинското лице Рина Михайлова, съобщиха Диана Господинова – секретар МКБППМН и Станислава Петрова – секретар ОБСНВ.

Екипът на Превантивно-информационния център по наркотични вещества запозна децата с темите за „Чувствата и емоциите на моето лице – как да ги изразяваме и как да ги разпознаваме“.След това постепенно те навлязоха в темата за наркотичните вещества и зависимостите. По интерактивен начин бе представен механизмът за развиване на зависимост и механизмът за намеса на наркотиците във функционирането на мозъка. Беше разказана реална истинска история от предходната седмица за предозиране с наркотици от холивудската звезда Деми Ловато, която в момента е в болница и продължава лечението и възстановяването си след излизането от кома, вследствие на което има усложнения.  Направена беше и  симулативно-демонстрационна игра с алкоочила. Участниците достигнаха и до поуката от приказката за лошата дума, направена бе демонстрация с „куклата Мая“.

В Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  екипът  чрез интерактивни методи запознаха децата  с правилата,  нормите и отговорностите пред младите хора и с някои теоретични постановки за безконфликтно общуване при подрастващите. Срещата приключи с изработване на постер с позитивни послания за безопасно и щастливо лято.

Тази година в инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еко лято“, организирана от Центъра за подкрепа на личностното развитие ‒ Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР – ЦУТНТ) и Община Разград се включиха над 100 деца.